Priamy predaj vs Zelený bonus

V čom sú základné rozdiely:

1. Priamy predaj
- Systém ktorý vyrába energiu výhradne na predaj do distribučnej siete obsahuje fotovoltaické panely pripojené na striedač napätia, ten premieňa jednosmerné napätie na striedavé. RH rozvádzač s istením systému a elektromer na meranie vyrobenej energie umiestnený v ER rozvádzači. ER rozvádzač musí byť umiestnený na hranici pozemku, z dvôvodu prístupnosti zamestnancom DS.

Celý objem výroby el. energie je teda dodaný do distribučnej siete za pevnú výkupnú cenu.

V prípade priameho predaja musíte vytvoriť nové odberné miesto, čo v sebe zahŕňa vytvorenie kompletne novej elektroinštalácie od fotovoltaických panelov cez hlavný rozvádzač, kde sa musí nachádzat samostatné istenie, nový hlavný istic, prepäťová ochrana a až po ER rozvádzač s elektromerom.

V prípade rodinného domu so záhradou a elektromerom umiestneným na hranici pozemku (v plotovom stĺpe) je nutné počítať s výkop. prácami.

Ďalej je potrebné uzatvorit s distribučnou spoločnostou novú zmluvu a získat nové zákaznícke číslo.
Pri zriadovaní je nutné počítať s poplatkom za pripojenie.
Pri priamom predaji je cena fixovaná na 15 rokov s každoročným zvyšovaním o 2% – 4% (index priemyselnej inflácie).

 


2. Zelený bonus (prebytky)
- Takto inštalovaný systém obsahuje fotovoltaické panely pripojené na napätový striedač, ktorý premieňa jednosmerné napätie na striedavé a elektromer na meranie vyrobenej elektrickej energie.
Tento okruh je pripojený na samostatný istič s prepätovou ochranou do rozvádzača v danom objekte.

Z pohladu distribučnej spoločnosti je solárny systém pripojený za hlavný elektromer, je teda možné dodávat elektrospotrebičom v objekte vyrobenú el. energiu (šetrit tak náklady), alebo túto energiu v prípade prebytkov cez hlavný štvorkvadrantný elektromer predávať do siete.
V oboch prípadoch (vlastná spotreba, predaj prebytku) za výrobu elektriny výrobca inkasuje doplatok a v prípade predaja prebytkov aj rozdiel medzi pevnou výkupnou cenou a doplatkom.

V prípade zvolenia Zeleného bonusu (ZB) vyrobenú energiu sami spotrebovávate, co je pôvodný zmysel týchto inštalácií – vyrábat sám a byt nezávislý na dodávateloch.
Nové odberné miesto sa nevytvára, výkupná cena je v súčasnej dobe na cca 90% hodnoty pevných výkupných cien.
Nižšia cena je však vyvážená tým, že znižujete svoj odber z rozvodnej siete o vyrobenú energiu.

Vo výsledku je tak vo väcšine prípadoch Zelený bonus výhodnejší.
O skutočnú nezávislost pritom nejde – z pohľadu náhrady elektriny v dobe výpadku el. siete sa musí automaticky FVE tiež odpojit, a to z dôvodu bezpečnosti pri opravách rozvodných sietí, kedy by sa síce vypli hlavné vypínace rozvodnej siete, ale FVE elektrárne by dalej dodávali do siete elektrinu.
Výška zeleného bonusu je stanovovaná na každý rok vyhláškou URSO.

Takže v prípade vlastnej spotreby elektrinu nenakupujeme zo siete od RDS, šetríme a na viac od prevádzkovatela distribucnej siete inkasujeme doplatok za výrobu elektriny cistým spôsobom z obnovitelných zdrojov + predávame prebytky do DS.

backupsystem

Comments are closed.