Úvod

Komplexné riešenia:

  • Inštalácie
  • Rekonštrukcie
  • Údržba
  • Opravy
  • Revízie
  • Projektovanie
  • Moderné riešenia
riesenia na kluc
Elektrika na kľúč
V našom portfóliu nájdete komplexné služby v týchto oblastiach:
Nízkonapäťové rozvody: Multimediálne rozvody: Zabezpečovacie systémy:
 • Svetelné rozvody
 • Zásuvkové rozvody
 • Signalizačné rozvody
 • Stupačkové rozvody
 • Rozvodné skrine
 • Satelitné rozvody
 • TV rozvody
 • Internetové rozvody
 • Ethernetové rozvody
 • Kamerové rozvody
Bleskozvody:
Inteligentné inštalácie:  
Aktívne domy:
 • Aktívne
 • Pasívne
 • Solárne systémy
 • Veterné systémy
Revízie: Projektovanie:  
 • Do 1000V bez ohrozenia výbuchu
 • Elektroinštalácie
 • Bleskozvody
 • Náradie
 • Navrhnutie elektroinštalácie
 • Zakreslenie skutkového stavu