Projektovanie

  • Navrhnutie elektroinštalácie
  • Zakreslenie skutkového stavu

Naša spoločnosť poskytuje kompletné projekčné, realizačné, dodávateľské a inžinierske služby v oblasti domových, obchodných, administratívnych a priemyselných elektroinštalácií. Počnúc prvotnými konzultáciami s investorom, vybavením potrebných stavebných a rozkopávkových povolení, vypracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu.  

projekt