Nízkonapäťové rozvody

  • zásuvkaSvetelné rozvody
  • Zásuvkové rozvody
  • Signalizačné rozvody
  • Stupačkové rozvody
  • Rozvodné skrine

Svetelné rozvody vychádzajú zo zvolenej koncepcie osvetlenia. Z hľadiska komfortu užívania je dôležité správne rozmiestnenie vypínačov. Vypínače umiestňujeme v tesnej blízkosti dvier na stranu s kľučkou, aby umožňovali jednoduché ovládanie osvetlenia pri pobyte v jednotlivých miestnostiach, ale aj pri prechode bytom či domom.

Návrh zásuvkových a svetelných rozvodov

  • Pri návrhu svetelných rozvodov je dôležitá predstava o budúcom zariadení interiéru nábytkom a rozmiestnení spotrebičov a svietidiel.
  • Zásuvky treba umiestniť v mieste predpokladaných spotrebičov, v miestnostiach alebo na chodbe treba umiestniť aj zásuvku na pohodlné zapojenie vysávača.
  • V miestnostiach je vhodný väčší počet svietidiel, lebo osvetlenie obytných miestností jedným svietidlom je často nedostatočné.

rozvadzacRozvádzač je plechová alebo plastová skrinka, kde ústia všetky káble z inštalácie a nachádzajú sa tu prvky na ochranu osôb pred úrazom elektrickým prúdom a na ochranu všetkých elektrospotrebičov (ako napríklad ističe, prúdové chrániče, poistky, prepäťová ochrana…). Rozvádzač sa štandardne inštaluje na dostupnom mieste v dome alebo byte.